Pławna Dolna

Kalwaria Pławna Dolna

We wsi Pławna Dolna zachowało się wiele kapliczek przydrożnych. Oprócz kapliczek szczególną atrakcją jest Kalwaria położona przy skrzyżowaniu drogi głównej prowadzącej ze Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry z drogą prowadzącą do Lubomierza.