Obecnie żyjemy w ramach pozytywistycznej i agnostycznej obyczajowości, która staje się coraz bardziej nietolerancyjna wobec chrześcijaństwa. Stąd też społeczeństwo Zachodu, w każdym razie Europa, po prostu nie będzie chrześcijańskie. Tym bardziej więc wierzący będą musieli zabiegać o to, aby dalej formować i utrzymywać świadomość istnienia wartości oraz życie według wiary”.

                                                                                                                                                                                                                        Benedykt XVI      

 

Powyższe słowa Benedykta XVI znajdujące się w podsumowaniu książki „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy.” Petera Seewalda stały się inspiracją do założenia tej strony. Także w Polsce coraz mniejsza jest świadomość roli chrześcijaństwa, katolicyzmu w szczególności, w budowie nowoczesnego i gwarantującego wolność jednostki społeczeństwa. Coraz więcej jest przemilczeń oraz zwykłych przekłamań dotyczących historii. Coraz mniej osób rozumie, że propozycje współczesnego świata i rządzących elit prowadzą nas bezpośrednio do świata opisanego przez Orwella i Huxleya. I w zasadzie jedyną zaporą dla takiego świata jest istnienie wartości, o których mówił Benedykt XVI.
Na tej stronie znajdziecie świadectwa chrześcijaństwa, które powoli znikają z naszych okolic – przydrożne krzyże i kapliczki z Dolnego Śląska, będące znakiem wiary i odwołania się do najbardziej  istotnych wartości. Wielkie podziękowania dla tych wszystkich, którzy dbają o te ważne znaki chrześcijaństwa na polskiej ziemi!

Strona zaprzyjaźniona – warto odwiedzić!


Napisz do mnie!